Najznačajniji projekti

Predstavljamo neke od već izgradjenih objekata, za koje je preduzeće Legat efikasno obavilo poslove kupovine zemljišta i blagovremenog pribavljanja celokupne dokumentacije:

MERKATOR Zemun

Hipermarket od 3 000 m2 koji je počeo sa radom godinu dana nakon kupovine zemljišta.

HYUNDAI Novi Beograd

Hyundai Auto Beograd d.o.o. ovlascćeni je distributer Hyundai automobila sa svojim prostorom od 15000m2 u kome je smešten izložbeni salon sa prodajom, servis i celokupna prateća administracija.

T. C. MERKATOR Čačak

Tržni centar od 20 000 m2 na površini od 3 hektara, čija je realizacija trajala od juna 2004. godine do decembra 2005. godine kada je objekat otvoren.

FAMIS

Fabrika za preradu mesa koja radi po austrijskoj licenci Anton Riep, jedina je srpska fabrika te vrste predložena za izvoz proizvoda u EU. Angažman "Legata" uključio je sve poslove počev od kupovine zemljišta za izgradnju objekta, preko dobijanja gradjevinske, upotrebne i dozvole za rad, do pribavljanja strane licence.